Судентски стажве в държавната администрация

  • Неформално образование
  • Педагогика
  • Социални дейности
  • Стаж
  • Човешки ресурси
  • София
  • Кандидатстването е приключило!

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа.

В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури на държавната администрация.

Изисквания:

✓ Студенти с непрекъснати права

✓ Кандидатстване по професионално направление

Процедура:

✓ Регистрация в портала

✓ Онлайн кандидатстване до 29 април 2019 г.

✓ Първоначален подбор чрез онлайн тест

✓ Окончателен подбор чрез интервю

✓ Онлайн кандидатстване, класиране и потвърждаване

Структури Брой позиции Министерства 183 Държавни агенции 8 Държавни комисии 2 Изпълнителни агенции 37 Други централни структури 309 Областни администрации 48 Общински администрации 167 Специализирани териториални администрации

Стажове:

✓ Летни неплатени стажове

✓ С подкрепа от наставник

✓ С възможност за гъвкаво работно време

Позиции: 66

✓ 820 позиции

✓ 45 професионални направления

✓ 89 структури на държавната администрация

✓ 51 населени места

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г. 2019

Имейл: staj@government.bg2019