Специалист оперативен контрол/вътрешен контрол с гръцки език

  • Неформално образование
  • Педагогика
  • Социални дейности
  • Човешки ресурси
  • София
  • Кандидатстването е приключило!

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, динамично развиваща се компания – Акционерно дружество /част от холдингова структура – „Еврохолд България“ АД/, с дългогодишна история и установени традиции в областта на застраховането,обявява свободна позиция
Специалист оперативен контрол/вътрешен контрол с гръцки език

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

-пряко следи цялата кореспонденция с представителите на гръцкия клон на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД;
-участва в осъществяването на контрол на управлението на паричните средства; разходите, разплащанията, спазване на оторизации и договори, анализ на резултатите на гръцкия клон;
-взема участие в изготвяне на правила, процедури, заповеди и контрол по спазването им;
-участва в осъществяване на ревизии на място в гръцкия клон

ИЗИСКВАНИЯ:

– висше образование – подходящо за посочената позиция;( подходящ е и студент в горните курсове)
– отлично владеене на гръцки език – писмено и говоримо;
– комуникативност и умения за екипна работа;
– отлична компютърна грамотност;
– възможност за командировки в чужбина;
опит в застраховането и/или в областта на финанси, счетоводство, икономически анализи е предимство;

Ние Ви предлагаме:

– трудов договор
– интересна и динамична работа в стабилна застрахователна компания;
– възможност за работа в екип от професионалисти;
– добро възнаграждение;
– добър социален пакет;
– възможност за обучение и развитие
Място на работа – гр.София бул. „Христофор Колумб“ №43
Позицията е на пряко подчинение на Изпълнителен директор на „ЗД Евроинс” АД.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Актуална професионална автобиография
– Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
– С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция.

Желаещите могат да изпращат своите кандидатури на e-mail mavramova@euroins.bg

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.