Социален работник за деца и семейства

  • Социални дейности
  • София
  • Кандидатстването е приключило!

Фондация „Конкордия България“ е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Имаме удоволствието да обявим вакантна позиция: Социален работник
Работно място: Център за работа с деца на улицата с адрес „Павлина Унуфриева“ 4

Вашите задължения:
– Осигурявате социални услуги на децата, свързани със задоволяване на текущите им нужди и повишаване на качеството им на живот;
– Отговаряте за воденето на случаите от потребителите в координация с Отдел „Закрила на детето“.
– Реализирате интерактивни форми на работа с образователна насоченост;
– Придружавате децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра;
– Водите необходимата документация и отчетност по случаите, за които отговаряте (индивидуални оценки, становища, сигнали, индивидуални планове.);

Бихме Ви припознали като успешен кандидат ако, Вие притежавате:
– Образование студент (последен курс), специалист, бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и други сродни специалности.
– Опит в сферата на социалната работа, би се счел за предимство
– Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;

Ние Ви предлагаме:
– Предлагаме трудов договор на пълен щат;
– Социален пакет, столово хранене, ваучери;
– Комуникативно работно място в близост до автобусна спирка
– Супервизия и подкрепа

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография.
При потребност от допълнителна информация можете да се свържете с нас чрез телефон 0877717647/Юлиян Гетов/

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Източник: https://www.jobs.bg/job/4807149