Социален работник – ДСП „Сердика“

  • Социални дейности
  • София
  • Кандидатстването е приключило!

Дирекция Социално подпомагане „Сердика“ с адрес бул. „Мария Луиза“ №88 – сградата на община Сердика търси да назначи служители за социални работници в отдел „Закрила на детето“. Стартово възнаграждение за кандидати с опит и трудов стаж над три години по специалността – 800 лв и начинаещи – 600 лв. Възможности за растеж в кариерата при доказани знания и умения след втората година. Планирано увеличение на възнагражданията от 01.01.2019 г с до 20% и от 01.01.2020 г. с до 20% в зависимост от показаните знания и умения.

Кандидатите могат да заповядат на посочения адрес – първи етаж в кабинета на директора на дирекцията.