Социален работник

  • Социални дейности
  • Sofia
  • Кандидатстването е приключило!
Асоциация „Фракарита България“ търси екип за нископрагов център за работа със зависими хора, които все още не са взели решение да се включат в лечебна или рехабилитационна програма. Предложението е за непълен работен ден.

Ние търсим инициативни хора с желание за професионално развити в областта на помагащите професии.
Личностни качества:
• социална отговорност
• проактивност
• себеувереност
• принадлежност към ценностите и правилата на организацията – уважение, прозрачност, отговорност, солидарност, диалог
• интерес към работата със зависимости
• желание за кариерно развитие в сферата на помощта за хората в неравностойно положение

Умения
• добре развити социални умения
• умение за отстояване на граници
• умение за бързо вземане на решение в динамична среда
• умение за работа в екип

Компетенции:
• завършена бакалавърска степен или завършваща магистратура по психология, клинична социална работа, педагогика или социални дейности;
• добра компютърна грамотност – Windows 8, Word, Excel, Power Point, Internet;
• познания в областта на зависимото поведение;
• познания за нуждите и възможностите за подкрепа на зависимия човек
• владеенето на английски или френски език е предимство
• опит в областта на зависимостите е предимство

Отговорности:
• подкрепа на клиентите на центъра
• емоционално и социално придружаване
• водене на случай на клиент
• структуриране и мотивиране
• психологическо консултиране

Асоциация „Фракарита България“ Ви предлага:

• професионално израстване;
• обучение
• работа в динамична, интересна и предизвикателна среда;
• работа по европейски проекти, обогатяващи опита и уменията Ви;
• приемащ екип и чудесно работно място.

За кандитастване за позицията се изисква cv.