Помощник възпитател – градинска група

  • Неформално образование
  • Педагогика
  • Социални дейности
  • София
  • Кандидатстването е приключило!

ОДЗ № 37 „Вълшебство“

Помощник – възпитател – градинска група
Помощник-възпитател
образование – средно

Описание на длъжността:
Длъжността помощник-възпитател е пряко подчинена на директора на ДГ, медицинската сестра на детската градина и учителите в групата в която работи и е свързана с осигуряване на добри условия за правилното развитие на децата и за осъществяването на педагогическия процес.
Основни функции и задължения:
1. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условна за правилното развитие и възпитание на децата.
2. Извършва редовно и качествено почистване на фоайетата, сервизните помещения и други(подове,врати,прозорци).
3. Извършва ежедневна дезинфекция.
4. Съхранява и отчита повереното му имущество.
5. Помага на учителите при организацията за издаване на децата.
6. Работно време – 8 ч.

Източник: https://www.jobs.bg/job/4816441