ПОМОЩНИК УЧИТЕЛ

  • Неформално образование
  • Педагогика
  • София
  • Кандидатстването е приключило!

Частно средно училище “Свети Георги” съчетава най-доброто от българската и британската образователни системи, за да предостави висококонкурентно международно образование на своите ученици. Във връзка с разрастването на организацията, увеличаване броя на децата в училището и формиране на нови класове търсим:

ПОМОЩНИК УЧИТЕЛ

• Завършено висше образование със специалност „Начална училищна педагогика“, „Начална и предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, бакалавър/магистър или да сте записани и да се обучавате в една от посочените специалности;
• Да владеете английски език, препоръчително със сертификат за ниво B2/C1.

Качества, които трябва да притежавате:

• Да обичате работата с деца;
• Да имате желание да се развивате и обучавате;
• Да притежавате умения за работа в екип.

Вашите основни задачи ще бъдат:

• Да подпомагате планирането, организирането и провеждането на образователно-възпитателния процес;
• Да подпомагате планирането и извършването на диагностична дейност, свързана с прогреса и развитието на децата;
• Да се грижите за децата по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището.

Какво означава да сте част от екипа на частно средно училище „Свети Георги”:

• Да желаете да развивате своята креативност и професионализъм в рамките на една иновативна и разрастваща се организация;
• Да получавате адекватна педагогическа и психологическа подкрепа;
• Да работите в млад, енергичен и амбициозен екип.

Ние Ви предлагаме:

• Нетно стартово възнаграждение от 1 300,00 лв. месечно и добавка социален пакет;
• Бонуси и стимули;
• Работно време – 8 часа и условия на труд съгласно Кодекса на труда.

Ако считате, че частно средно училище „Свети Георги” е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип.

Изпратете ни Вашата автобиография, мотивационно писмо и актуална снимкa по Ваше желание, важно е да посочите и контакти /ел.адреси и имена/ за препоръки, в съответствие с чл. 128а, ал.2 от КТ.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

От частно средно училище „Свети Георги” събираме следните данни за Вас: имена, адрес, телефон, пол, години, професионален опит, образование, квалификации и друга доброволно предоставена от Вас информация в автобиографията Ви, въз основа на предоставеното съгласие, с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате.

Източник: https://www.jobs.bg/job/4818243