Педагогически съветник

  • Педагогика
  • София
  • Кандидатстването е приключило!

ДГ № 127 „Слънце” обявява конкурс за педагогически съветник – 1 свободно място, на пълен щат. Подаване на документи в сградата на ул. „Тулча” № 16. от 09:00 ч. до 12:00 ч.

1. Автобиография
2. Документ за завършено образование – копие
3. Трудова книжка – копие