Член на образователния екип в Детски научен център Музейко

  • Педагогика
  • Anywhere
  • Кандидатстването е приключило!

Работно време: На смени, от понеделник до неделя, възможност за пълно (40 часа
седмично) и непълно (20 часа седмично) работно време.

Описание на длъжността:
Като част от образователния екип, отговаря за изпълнението и разработването на
програми, предназначени са посетителите на Музейко – както за училищни групи и
учители, така и за индивидуални посетители и семейства с деца. Разработва, тества и
изпълнява дейности, които да бъдат представени на посетителите в залите и сред
експозициите на Музейко. Работи съвместно с останалите членове на образователния
екип и учените на Музейко, подчинен е на Директор „Изложби и програми“.
Образователният екип е лицето на Музейко и основният комуникатор на вълнуващите,
иновативни и обвързани с науките програми в съответствие с главните цели на Музейко
да събужда любопитството на децата към наука, инженерство, екология, комуникации и
изкуства, и да подпомага по увлекателно-игрови начин желанието на малките да учат.

Основни задължения:
Съвместно с колегите от образователния екип води групи из изложбите в Музейко,
води ателиета и формати за училищни и други групи;води и асистира при
провеждане на вакнционните формати в Музейко;
Работи със семейства, деца и училищни групи, за да осигури незабравимо и
качествено преживяване за всички посетители в Музейко – подпомага тяхната
ориентация из изложбите, предоставя научна информация, води кратки научни
демонстрации;
Подпомага работата на останалите членове на образователния екип в техните
ежедневни взаимоотношения с посетителите

Образование и опит:
бакалавърска степен по физика, химия, математика, биология или педагогика;
умение за работа с деца и чувствителност спрямо потребностите на всяко дете,
мотивация за работа с различни възрастови групи;
добри умения за комуникация, както с децата, така и с родителите, чувствителност
към различията и разбиране за културните и други особености и потребности на
децата;

желание да предава знания на достъпен език на възможно най-широк кръг деца и
младежи и увереност, че децата могат, докато играят, да научат интересни, нови
неща за света, който ги заобикаля
Умения
Отлични умения за презентация и комуникация;
Способност за работа в екип;
Проактивност и добри организационни умения;

Личности качества:
Иновативност и изобретателност;
Желание за комуникиране на науката;
Силна мотивация;
Способност за запазване на самообладание под напрежение и в кризисни
ситуации;
Позитивно и внимателно отношение

За повече информация моля изпратете e-mail на vessela@muzeiko.bg или позвънете на
телефон 02/9020008