Асистент Човешки ресурси

 • Неформално образование
 • Педагогика
 • Социални дейности
 • Човешки ресурси
 • Sofia
 • Кандидатстването е приключило!
Инвенио РK EООД е част от международна инженерна фирма със свои представителства в Европа, САЩ и Австралия. С над тридесет годишен опит в областта на инженерните услуги, нашите специалисти присъстват на всеки един етап от създаването на продукта – от идейната концепция до серийното производство.

Ивенио РК ЕООД предоставя и услуги, свързани с контрол на качеството в производството, подбор на кадри и обучения. Партнираме си с водещи компании от автомобилната индустрия.

Ивенио РК ЕООД търси мотивирани кандидати за позицията Асистент Човешки ресурси.

Задължения:

 • Подпомагане на процеса по подбор и набиране на кандидати;
 • Организиране и провеждане на интервюта;
 • Участие в процеса по архивиране на документи;
 • Изготвяне на месечни справки;
 • Поддържане на електронни регистри.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование в сферата на човешките ресурси или сходно;
 • Предишен опит в провеждането на интервюта;
 • Отлични умения за комуникация и работа в екип;
 • Компютърна грамотност (MS Office Applications);
 • Отговорност, организираност, умения за приоритизиране на работните задачи и спазване на срокове;
 • Добро владеене на Английски език.

Ние предлагаме:

 • Мотивиращо възнаграждение и добър социален пакет;
 • Възможности за обучение и развитие в международна компания;
 • Перспектива за дългосрочна професионална реализация;
 • Работа в мотивиран екип от специалисти.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „Инвенио РК“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Източник: https://www.jobs.bg/job/4819007