Учредяване на Алумни клуб към ФП

Дата/Час
22/05/2015
15:00 - 17:00

Местоположение
СУ „Свети Климент Охридски"

Категории


На 22 май от 15:00ч в „Яйцето“.

Поради необходимост от предварителна организация на събитието Ви молим да потвърдите до 15 май
Вашето участие на следния адрес на електронна поща: i_petkova@abv.bg