Поетичен авторски моноспектакъл

Дата/Час
15/12/2016
17:00 - 20:00

Местоположение
СУ „Свети Климент Охридски"

Категории


Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по педагогика, Клуб „Креации“

ЗАПОВЯДАЙТЕ

Поетичен авторски моноспектакъл

Ще е имало сега и …

за всичко, което обичаме:

Яна Рашева-Мерджанова

Представителен хор за старинна музика към

СУ „Св. Климент Охридски“ и Илиана Петкова

Рождественски фотомост на Владислав Господинов

Университетски театър Алма Алтер, Ректорат