Обучителен семинар в Гюлечица

Между 18.05 и 20.05 за поредна година се проведе ежедневния тридневен обучителен семинар в творческата университетска база Гюлечица със студенти от трите специалности на факултета. Двата основни тематични цикъла на семинара бяха „Студентски инициативи“ и „Качество на професионалната подготовка и професионална реализация“.

Семинарът се инициира от екипа на учебно-научната лаборатория „Проф. д-р Петър Нойков“ и Кариерния център към факултета.