Номинация на професор Яна Мерджанова

 

Тази година Министерството на образованието и науката отново връчи традиционните годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката.
Проф. Мерджанова е сред номинираните в областта на хуманитарни и социални науки. Честито!
За повече информация:http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1329