Презентация за EURES и JobTiger

Дата/Час
24/02/2016
14:00 - 18:00

Местоположение
СУ „Свети Климент Охридски"

Категории


На 24.02.2016

  • от 14:00 ч. в Конферентна зала на Ректората ще се проведе и ежегодния уъркшоп на JobTiger, който има за цел да помогне на студентите в подготовката за Национални дни на кариерата.
  • от 16ч. до 18ч. в зала №2 на Ректората в северното крило, Дирекция „Бюро по труда“ ще проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за провеждане на стаж на студенти редовно и задочно обучение, предлагани от поделенията на Агенция по заетостта.В срещата ще се засегне темата за възможностите за трудова реализация чрез EURES – мрежата за професионалната мобилност в Европа.
    Събитието е особено подходящо за студенти от специалности “Социална педагогика “ и “Социални дейности”.