Новината!

Срещата с всички студенти от ФП, които имат въпроси, предложения и впечатления за следването и академичния Живот във ФП ще се проведе на 3.11.2015 г. от 17 ч., 59 к-т, Ректорат.

Академичните наставници и менторите са подготвени за всякакви изненади, предизвикателства и планиране на бъдещи инициативи.

Идеята за менторството във ФП е първата бяла лястовица във СУ “Св. Климент Охридски” и от всички зависи това тя да успее да из-лети. Да се обедим в една обща цел – развитие!

Очакваме Ви с въпроси, Желяния и идеи, но ако нямате – с нагласа да ги сътворите!