Менторство във ФП

Уважаеми студенти,

от академичната 2015г. стартираме идеята за менторство във ФП!!!

Вместо курсови ръководители – академични наставници ще бъдат част от следването ви във ФАКУЛТЕТА.

По специалности са:

  • Педагогика – доц. д-р Б. Кривирадева, доц. д-р И. Петкова и гл.ас. Й. Първанова.
  • Социални дейности – доц. дпн М. Богданова, доц. д-р Л. Стракова и доц. д-р Р. Симеонова.
  • Неформално образование – доц. д-р В. Господинов и гл.ас. Б. Лефтерова.

Представянето на идеята ще бъде на откриването на учебната година – 1.10., 13ч.

Предвиждат се срещи всеки месец, на които да се изясняват възникнали въпроси и да се планират инициативи.

Следете за повече информация на сайта на КЦ:

http://www.careerlab-noikov.org

За въпроси и предложения: доц. дпн М. Богданова, 0887372184