Общо събрание на студентите във ФП

На 16.10.2014 г., ще се проведе Общо събрание на студентите от ФП, в 17 ч., Зала 2 – Северно крило, ет.1. В рамките на срещата, ще се проведат частичните избори за Факултетен съвет, а до 31.10.2014, и избори за Факултетен студентски съвет. Ще се обсъждат и студентски инициативи, събития и др. Очаква се да присъстват и членове на Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Ако искате да променяте – участвайте!