Напътствия към учителите отпреди 80 години

Далечни и непознати приятели, всякога, когато сме прочитали в хрониката на вестниците забутаното между произшествия и реклами късичко съобщение, че: „От този и този того, учебните занятия започват“ – нам е дохождало на ума да ви се обадим с едно кратко писъмце, за да ви поздравим и попитаме как сте със здравето, а същевременно да ви съобщим, че и ний сме добре. Това обаче ни се удава едвам сега, и ние с удоволствие го правим.
…..