Откриване на учебната 2014-2015 година

На 1 октомври 2014 г. от 14.00 ч. – 292 аудитория, Северно крило, Ректорат ще се проведе Официално откриване за факултета. След срещите с първокурсниците в клуб-ресторант Яйцето в Ректората започва инициатива под надслов:

Академично менторство „Академичен Survivor“
Поканени за участие са всички новопостъпили студенти, курсови ръководители, четвъртокурсници от всички специалности, бивши възпитаници на факултета, академичния състав.

Мото: Вдига ли шум падащо дърво, ако няма кой да го чуе?

Програма – представяне:
 

  • бъдещ професионален профил – какво означава да си педагог, социален работник, специалист по неформално образование;
  • правила и особености на студентския живот, маршрути на първокурсника;
  • кой-кой е във Факултета по педагогика – запознаване с декани, преподаватели от Факултета по педагогика;
  • кой-кой е във Факултета по педагогика – запознаване с декани, преподаватели от Факултета по педагогика;
  • комуникацията – ресурси и подводни рифове;
  • представяне на Кариерния център към ФП – екип и дейности;
  • как да сбъднем мечтите си – не-формални дейности и предстоящи инициативи;
  • когато имам въпроси и търся решения – менторство и съпровождане;